Filmy
  • Artykuły
  • Allianz - ubezpieczenia dla kierowców

Allianz - ubezpieczenia dla kierowców

Allianz Polska oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń, który pozwala na zabezpieczenie się od skutków wypadku, kolizji, uszkodzenia, kradzieży i szkód wyrządzonych innym osobom, bezpieczny wyjazd własnym pojazdem za granicę lub wjazd autem z zagraniczną rejestracją na teren Polski.

Ubezpieczenia te zapewniają ochronę autocasco wraz z bezpłatnym pakietem car assistance, ochronę odpowiedzialności cywilnej kierowcy w Polsce i bezpłatnie - za granicą.
Proponujemy również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera a także ochronę odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów z zagraniczną rejestracją, przebywających na terenie Polski.

Ubezpieczenia obowiązkowe
Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego kierowcy. Allianz Polska dołącza bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Mini Car Assistance!

Auto Casco
Ubezpieczenie AC zostało przygotowane w wariantach dających możliwość wyboru zakresu najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta. Wybierając pełny wariant ubezpieczenia klient uzyskuje dodatkową, bezpłatną ochronę car assistance obejmującą szeroki zakres pomocy w sytuacjach, które mogą spotkać w drodze każdego kierowcę.

Car Assistance
Assistance to wszechstronna pomoc udzielana w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu w czasie podróży na terytorium Polski oraz na terytorium państw Europy objętych systemem "Zielonej Karty". Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę.

Zielona Karta
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce ubezpieczonych w Allianz Polska w zakresie OC według aktualnie obowiązujących taryf oferujemy bezpłatną Zieloną Kartę jako rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty.

Przedłużone gwarancje - ubezpieczenie kosztów naprawy samochodu
Allianz wraz ze swoimi partnerami oferuje nabywcom pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski ubezpieczenie kosztów naprawy pojazdów samochodowych. Ubezpieczenie takie jest dostępne w kilku partnerskich sieciach oferujących nowe lub używane samochody i daje możliwość nabycia pojazdu wraz z gwarancją Allianz.

Ochrona prawna
Właściciel samochodu może być narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta. Dlatego Allianz oferuje ubezpieczenie, które zapewni kierowcom refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, jak i ubezpieczonym pojazdem. Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najkorzystniejszą i najbogatszą formą ubezpieczenia ochrony prawnej związanej z ubezpieczeniem pojazdu.

Ostatnie artykuły