Filmy
  • Artykuły
  • LeasePlan Online – zarządzanie flotą przez internet

LeasePlan Online – zarządzanie flotą przez internet

LeasePlan wprowadza na rynek nowoczesny internetowy portal konsumencki – LeasePlan Online. Umożliwia on dostęp do zaawansowanych narzędzi internetowych, które wspomagają i ułatwiają codzienną administrację flotą. Za ich pośrednictwem firma korzystająca z leasingu operacyjnego full service może uzyskać szczegółowe informacje na temat floty, zgłosić zlecenie lub zapytanie, a także dokonać kalkulacji wysokości stawki leasingowej.Firmy korzystające z zewnętrznego zarządzania flotą samochodów służbowych oczekują od dostawców usług CFM maksymalnego uproszczenia procesu administracji swoimi autami służbowymi, a co za tym idzie minimalizacji czasu poświęcanego na wszelkie czynności związane z flotą. Dlatego też jednym z głównych kierunków rozwoju firm CFM jest obecnie coraz szersze wykorzystywanie narzędzi e-biznesowych. Stanowią one bowiem nie tylko wykorzystanie potencjału wynikającego z postępu technologicznego, ale również całkowitą zmianę charakteru działalności operacyjnej w CFM. Szerokie zastosowanie narzędzi internetowych gwarantuje klientowi firmy zarządzającej flotą jeszcze łatwiejszą administrację parkiem aut służbowych, minimalizując przy tym zaangażowanie i czas pracowników, co w efekcie prowadzi do oszczędności w kosztach utrzymania floty. Firma LeasePlan była prekursorem w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce. Obecnie w odpowiedzi na rosnące wymagania rynkowe, wprowadza do swojej oferty wygodny i prosty w użyciu portal kliencki LeasePlan Online, za pośrednictwem którego klient ma dostęp do trzech wydatnie wspomagających proces zarządzania flotą narzędzi internetowych.

Fleet Reporting, czyli kompleksowy system raportowania o flocie
Pierwszym z wprowadzanych w ramach portalu LeasePlan Online narzędzi jest system Fleet Reporting, który jest następcą stosowanej dotychczas aplikacji – Plan8Push. W porównaniu do swojego poprzednika posiada rozbudowaną funkcjonalność oraz bardziej przyjazny interfejs. Pozwala on użytkownikowi – klientowi LeasePlan na dostęp do szczegółowych informacji na temat jego floty oraz każdego pojedynczego auta wchodzącego w jej skład. Większość dostępnych za pośrednictwem Fleet Reporting danych jest przedstawiana w atrakcyjnej i czytelnej formie graficznej. Narzędzie to pozwala klientowi na ciągła kontrolę wszelkich aspektów związanych z eksploatacją jego aut firmowych. Jest to istotne szczególnie z punktu widzenia kontroli kosztów, jakie firma ponosi na swoją flotę. Fleet Reporting udostępnia dane na temat tankowań, pokonywanych przebiegów czy kosztów. Dzięki temu istnieje możliwość wczesnego wykrycia i eliminacji nieprawidłowości, na przykład w zakresie zbyt dużych ilości paliwa zużywanych przez dane auto.


- Fleet Reporting dostarcza poza tym informację nt. ekologiczności każdego użytkowanego w firmie auta oraz także całej floty – mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management

Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem tego systemu mogą być oglądane bezpośrednio na portalu w spersonalizowanej, dowolnej konfiguracji. Istnieje jednak możliwość otrzymywania specjalnie przygotowanych raportów kosztowych, paliwowych, szkodowych oraz wszelkich innych dostępnych w systemie Fleet Reporting, bezpośrednio do skrzynki e-mailowej.

Administrator Floty czyli elektroniczny zarządca
Administrator Floty jest innowacyjnym na polskim rynku narzędziem, pozwalającym na załatwienie wielu kwestii związanych z zarządzaniem flotą samochodową wyłącznie przy użyciu Internetu. System ten umożliwia przeprowadzenie w wygodny sposób interakcji między klientem a firmą CFM. Za jego pośrednictwem można np. zgłosić zagubienie lub uszkodzenie karty paliwowej, kradzież tablic rejestracyjnych czy też zmianę danych personalnych użytkownika auta.

System jest skonstruowany w sposób, który gwarantuje jak najmniejsze zaangażowanie użytkownika w proces administracji. Wszelkie elektroniczne formularze,
z których korzysta w ramach Administratora Floty użytkownik są w niektórych polach takich jak np. dane personalne, automatycznie wypełniane przez system. Formularz taki jest natychmiastowo przesyłany do zespołu odpowiedzialnego za daną flotę. W razie potrzeby, jego opiekun w LeasePlan kontaktuje się z nim telefonicznie. Ponadto, w dowolnym momencie użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu swojej sprawy.

Kalkulacja Internetowa czyli oferta „od ręki”
Internetowa Kalkulacja to niespotykane dotychczas na polskim rynku zarządzania flotą narzędzie internetowe, umożliwiające samodzielną kalkulację wysokości raty leasingowej za konkretne auto. Użytkownik Internetowej Kalkulacji może dokonać szczegółowych wyliczeń, wybierając samochód spośród pełnej listy marek i modeli oferowanych w leasingu operacyjnym full service świadczonym przez LeasePlan.

Istotną zaletą Kalkulacji Internetowej jest możliwość dostosowania zakresu dostępnych możliwości do polityki flotowej firmy, np. do wybranych marek, klas samochodów lub też wysokości raty leasingowej.

Materiały: LeasePlan
Ostatnie artykuły