Filmy
  • Artykuły
  • Związki leasingowe podsumowały rok

Związki leasingowe podsumowały rokDużym zaskoczeniem dla dziennikarzy przybyłych w dniu 31 stycznia br. na doroczną konferencję Związku Przedsiębiorstw Leasingowych był widok długiego stołu konferencyjnego, do którego, wraz z władzami ZPL, zasiedli przedstawiciele Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Spotkanie obu zarządów nie było przypadkowe. Jak poinformował nas Sławomir Groszek, przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL, 24 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu ZPL oba związki leasingowe planują się połączyć. Do tego czasu wspólne prezydium ma uzgodnić wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem nowej organizacji. Zmianie ulegnie m.in. nazwa, logo oraz zostaną wybrane nowe władze związku.


W wielu przypadkach nasze pola działania się pokrywają. Nasze cele, jeśli chodzi o pewne kształtowanie warunków dla funkcjonowania działalności biznesowej są w znacznym stopniu spójne – powiedział Sławomir Groszek.

Cel fuzji wydaje się być jasny, oto należy zewrzeć szyki i jednym głosem na forum europejskim reprezentować interesy wynajmu i leasingu. A jest co robić, ponieważ nadal pozostaje wiele rozbieżności w interpretacji (przez urzędy skarbowe) kosztów wynikających z użytkowania sprzętów oraz zakańczania umów leasingowych. W dalszym ciągu niekorzystne przepisy podatkowe ograniczają możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od niektórych środków transportu. Ostatnio przybyło też wiele innych wątpliwości, np. czy w związku z ustawą o ochronie danych osobowych można ujawnić personalia osoby użytkującej pojazd zarejestrowany przez foto radar. Powstała na gruncie dwóch związków nowa organizacja leasingodawców ma również zająć się ujednoliceniem raportowania wyników branży leasingowej do Leaseeurope (Europejska Federacja Związków Leasingowych) tak, aby korzystnie kreować wizerunek polskich przedsiębiorstw.

Statystyki idą w górę
Według informacji uzyskanych od Andrzeja Sugajskiego, dyrektora ZPL wzrost wartości nowego portfela rynku ruchomości i nieruchomości firm leasingowych, w porównaniu z rokiem 2006, wyniósł 50 proc. Wartość umów to 32,7 mln zł., w tym dla rynku ruchomości wynosi ona 29,6 mld zł.
Z danych ZPL wynika , że wartość całego aktywnego portfela umów leasingu (stan na 31.12.07) wyniosła ok. 48,6 mld zł., z czego maszyny i środki transportu opiewają na sumę 37,5 mld zł. W ubiegłym roku najbardziej dynamicznie rozwijał się segment środków transportu drogowego, dzięki temu w tym obszarze odnotowano wzrost udziału rynkowego leasingu ruchomości z 62 proc. do 66 proc. Największą rolę w tym segmencie odgrywało finansowanie samochodów osobowych, ciągników siodłowych i naczep. Średnia wartość wyleasingowanego pojazdu osobowego wyniosła 75 tys. zł., a umowy były zawierane średnio na okres 39 miesięcy. Jeśli chodzi o transport specjalistyczny (ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy) okres, na jaki podpisywano umowy wyniósł średnio 48-49 miesięcy. Jak podają statystyki ZPL, wśród wyleasingowanych środków transportu drogowego dominują nowe pojazdy (86 proc.).
Drugie miejsce, w statystykach dotyczących wielkości rynku ruchomości, zajmuje leasing maszyn i urządzeń przemysłowych. Udział sprzętu budowlanego w segmencie ruchomości wyniósł w 2007 r. aż 33 proc. (30 proc. w 2006 r.). Przeprowadzone przez GUS badania, wśród firm branży budowlanej wykazały, że 46 proc. przedsiębiorców wykorzystuje leasing, jako źródło finansowania swoich środków produkcji.
Na niezmienionym poziomie pozostają wartości umów finansujących środki transportu powietrznego, kolejowego i morskiego. Jednak ciekawostką jest to, że istotnie zmniejszyła się, w tym segmencie, średnia wartość wyleaisngowanych przedmiotów – spadła ona z 2,3 do 1,2 mln zł.


- Jedenaście firm , które tworzą nasz związek zwiększyły w ubiegłym roku swoje udziały w zarządzaniu pojazdami o 25 proc. W tej chwili wynajmujemy już ok. 50 tys. pojazdów. Jeśli chodzi o stronę bilansową to myślę, że biorąc pod uwagę wielkość przeciętnej inwestycji to osiągnęliśmy już sumę 2 mld 300 mln. złotych – powiedział Sławomir Wontrucki, członek Zarządu PZWiLP.

Historyczny wynik w branży finansowej odnotował leasing nieruchomości. Największy udział w tym segmencie mają obiekty handlowe i usługowe – 46 proc. i budynki biurowe.
27 proc. Obiekty przemysłowe zajmują trzecie miejsce z udziałem 17 proc.
Średnia wartość umowy na obiekty handlowe i usługowe wyniosła 16 mln zł. a nieruchomości przemysłowe – 12 mln zł. Najdłużej leasingujemy obiekty handlowe, usługowe i biurowe, okres ten wynosi 140–149 miesięcy, a czas trwania umów leasingowych na obiekty przemysłowe wynosi średnio 103 miesiące.
Według szefów największych firm leasingowych oraz CFM plany dotyczące wyników za 2008 r. również mogą wyglądać bardzo optymistycznie. Zważywszy na fakt, że wielu producentów pojazdów ciężkich i maszyn budowlanych ma już przyjęte zamówienia do końca roku, nie trudno jest przewidzieć kolejny wzrost także i tej branży. Ostrożne szacunki zakładają zwiększenie dynamiki do 35 proc. O ile tym razem pomylą się specjaliści, zobaczymy już za kilka miesięcy.

(MB)Ostatnie artykuły