Filmy
  • Artykuły
  • Kierunki rozwoju branży CFM w Polsce

Kierunki rozwoju branży CFM w Polsce

Jak wyglądał rynek zewnętrznego zarządzania samochodami flotowymi w Polsce w 2007 roku? Jakie są perspektywy rozwoju branży CFM w naszym kraju na najbliższe lata? Co decyduje o rozwoju tego sektora usług? Specjaliści LeasePlan Fleet Management podsumowują 2007 rok i wskazują na możliwości rozwoju tego rynku.

W ubiegłym roku polski rynek leasingu operacyjnego full service rozwijał się bardzo dynamicznie. Wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku miał duży wpływ na funkcjonowanie branży CFM i przyczynił się do wzrostu zainteresowania firm usługami w zakresie zewnętrznego zarządzania flotą. W tym okresie na rynku CFM w Polsce pojawiły się dwie nowe międzynarodowe firmy, które oferują zarządzanie samochodami flotowymi.


- W minionym roku ciągle obserwowaliśmy wzmożony import samochodów używanych z zagranicy. Jednakże, w odróżnieniu od lat poprzednich, w roku 2007 ustabilizowały się na polskim rynku wtórnym ceny aut, w szczególności pojazdów 3-4-letnich. Dla firm CFM jest to korzystna sytuacja, bowiem sprzedawane przez nie samochody po okresie leasingowania są zazwyczaj właśnie w tym wieku. Stabilizacja cen na rynku pozwala już na etapie zawierania umowy na trafne przewidywanie wartości odsprzedaży aut po okresie leasingowania. Rynek Car Fleet Management w Polsce, rozwijał się w związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, w bardzo dynamicznym tempie, przekraczającym 20 proc. Dzięki temu zachowany został proces szybkiego upodabniania się branży i rynku zewnętrznego zarządzania flotami samochodowymi w naszym kraju do bardziej rozwiniętych struktur zachodnioeuropejskich. W 2008 roku należy się spodziewać tempa wzrostu tego rynku na podobnym, ponad 20-proc. poziomie – mówi Sławomir Wontrucki, dyrektor zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska).

W 2007 na polskim rynku, podobnie jak w roku 2006, interesy firm zarządzających flotami skutecznie reprezentował Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Ta organizacja branżowa, która skupia firmy CFM funkcjonujące w Polsce, prowadziła edukację na temat branży CFM oraz popularyzowała ją w naszym kraju. Przykładem takich działań jest m.in. zorganizowany w październiku przez PZWiLP wspólnie z miesięcznikiem Forbes kongres „Fleet and leasing”.


Konferencja PZWiLP 24 października 2007 z udziałem Agustína Garcí Gómeza z Hiszpanii

Świadomość ekologiczna i automatyzacja branży CFM
Mimo, że polski sektor CFM zaczął rozwijać się dużo później niż w innych krajach europejskich, to w 2007 roku oferował już większość usług dostępnych na rynkach międzynarodowych. W minionym roku miała miejsce rosnąca popularność ekologicznych rozwiązań w motoryzacji, w tym również we flotach samochodów służbowych. Nacisk na ochronę środowiska widoczny był zarówno u producentów aut, jak również wśród firm korzystających z flot. W przypadku przedsiębiorstw szczególnie widoczne było to na przykładzie zainteresowania i wyboru możliwie najbardziej przyjaznych środowisku aut służbowych. Zainteresowanie branży CFM zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska pokazuje funkcjonowanie usługi ekologicznej GreenPlan, firmy LeasePlan. Oferta ta polega z jednej strony na redukowaniu emisji zanieczyszczeń powodowanej przez auta firmowe, a z drugiej także na rekompensacie negatywnych dla przyrody skutków eksploatacji pojazdów.

- Decydując się na usługę GreenPlan, klienci LeasePlan mogą zrównoważyć emisję dwutlenku węgla (CO2) własnej floty poprzez finansowanie sadzenia i utrzymania drzew. Idea polega na tym, że klient utrzymuje dokładnie tyle drzew, ile jest w stanie całkowicie zniwelować negatywne skutki emisji zanieczyszczeń posiadanych przez niego pojazdów. W 2007 roku usługa ta została rozszerzona o internetowe raporty dla klientów, informujące o wielkości emisji CO2 powodowanej przez ich flotę oraz każde auto wchodzące w jej skład z osobna. Ponadto, GreenPlan został wzbogacony również o doradztwo w zakresie szkoleń z ekologicznego prowadzenia pojazdów – wyjaśnia Sławomir Wontrucki.

Na przestrzeni 2007 roku można było zaobserwować rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw nowoczesnymi narzędziami internetowymi, które wspomagają administrację flotą. Przykładem takich rozwiązań jest wprowadzony przez LeasePlan pod koniec 2007 roku portal kliencki LeasePlan Online. Za jego pośrednictwem użytkownik ma dostęp do trzech narzędzi: Fleet Reporting - system raportujący o wszelkich elementach związanych z flotą: kosztach, przebiegach, naprawach, czy też tankowaniach; Administrator Floty - umożliwia codzienną administrację flotą przez Internet, w takich kwestiach jak na przykład zgłoszenie zagubienia karty paliwowej, dowodu rejestracyjnego, czy zmiana danych personalnych kierowcy; Kalkulacja Internetowa - pozwala na samodzielne obliczenie wysokości raty leasingowej za dowolne auta w ofercie LeasePlan. Pod koniec 2007 roku LeasePlan wprowadził również inną innowacyjną usługę - Otwarta Kalkulacja.
W tradycyjnym modelu, firma CFM ustala z klientem stawkę miesięczną swojej usługi i wszelkie koszty ponad czy poniżej tej stawki stają się jej stratą lub zyskiem. Model współpracy oparty o otwartą kalkulację oznacza, że firma CFM przyjmuje na siebie ryzyko poniesienia kosztów ponad określoną z klientem ratę, natomiast wszelkie nadwyżki zwracane są klientowi na koniec kontraktu.

Perspektywy i kierunki rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach
Wraz z pojawieniem się w Polsce nowych firm świadczących usługi w zakresie zewnętrznego zarządzania flotą będzie miała miejsce konsolidacja rynku. W najbliższych latach będziemy obserwować koncentrację firm CFM na dotarciu ze swoją ofertą do klientów z sektora małych i średnich firm. Kolejnym wyzwaniem rysującym się przed sektorem CFM będzie spełnienie rosnących wymagań klientów, w tym zastosowaniu zawansowanych, specjalistycznych systemów informatycznych, jak również dostępu do relatywnie „taniego” kapitału. Istotnym elementem trwałości współpracy będzie finansowanie, system prawny dotyczący flot (np. możliwość odliczania podatku VAT od zakupu pojazdów i paliwa) i rozwiązania fiskalne. Podobnie jak w latach ubiegłych, cała branża swoją uwagę skupiać będzie na utrzymaniu odpowiedniego „scoringu” rynków kapitałowych, który wymaga sprostania wielu kryteriom np. zarządzania ryzykiem w ujęciu Basel II. Te i inne warunki stawiane firmom CFM będą niechybnie prowadziły do dalszej koncentracji, która poprzez wymiar ekonomii skali, tym bardziej pozwoli osiągać wspólne cele.

- W najbliższych latach polski rynek CFM, zgodnie z tendencjami ewolucji w tej branży w całej Europie, będzie się rozwijał dynamiczniej od innych rodzajów leasingu. Szacuje się, iż w latach 2006 – 2008 roczny wzrost leasingu operacyjnego kształtować się będzie na poziomie 20 - 30 proc. każdego roku. Idzie to w parze z rosnącym udziałem leasingu w finansowaniu inwestycji. Obecnie wynosi on nieco powyżej 20 proc., w przyszłości stanowił będzie ok. 30 proc.
Jeśli chodzi o plany rozwoju polskiego oddziału firmy LeasePlan w 2008 roku, to zamierzamy rozszerzyć ofertę Ubezpieczenia Flotowego LeasePlan. Planujemy również zautomatyzować proces współpracy z serwisami, co wpłynie na znaczne przyśpieszenie dokonywanych we flotowych autach napraw, przeglądów czy też wymian opon. Ponadto będziemy dalej rozwijać narzędzia internetowe oferowane przez LeasePlan klientom. Spodziewamy się, że ewolucja branży CFM w następnych latach będzie zmierzała w kierunku automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem flotą poprzez coraz szersze wykorzystywanie platform internetowych.
– wyjaśnia Sławomir Wontrucki.

Branża CFM w Polsce będzie zmierzać w kierunku tzw. telematyki, czyli wykorzystania możliwości telekomunikacji oraz informatyki w samochodach, w oparciu o możliwości technologii komórkowej. Ważnym elementem w zewnętrznym zarządzaniu flotą będzie system umożliwiający monitorowanie tras pojazdów, zabezpieczenie przed kradzieżą, kontrolę zużycia paliwa, stylu jazdy kierowców, itp. Takie rozwiązania zaczynają pojawiać się już w Polsce, jednak na rynkach międzynarodowych stosowane są dużo częściej i w większym zakresie.

materiały: LeasePlan Fleet Management


Październikowy Kongres PZWiLP - czytaj więcej...

Ostatnie artykuły