Filmy

Assistance dla flot

Klienci flotowi to wyjątkowo wymagająca część rynku dla firm assistance. Usługi pomocowe są dla nich gwarancją mobilności i zabezpieczeniem przed ewentualnymi stratami wynikającymi z unieruchomienia pojazdów.

Firmy assistance realizują usługi assistance samochodowego zarówno dla firm CFM, leasingowych, portfeli ubezpieczycieli oraz bezpośrednio dla przedsiębiorstw. Jak pokazują dane Inter Partner Assistance klienci flotowi są częścią rynku implikującą znacznie większe ryzyko, niż klienci indywidualni. Pociąga to za sobą także znacznie częstsze wykorzystanie usług assistance. Takie wnioski wyłaniają się między innymi po porównaniu wykorzystania pojazdów zastępczych w tym roku.

Wśród klientów indywidualnych Inter Partner Assistance na każde 1000 aut przypada 7,83 spraw assistance z wynajmem pojazdu zastępczego. Wśród klientów flotowych ta liczba wzrasta już do 61,38 spraw. Liczba spraw nie jest jedynym czynnikiem potwierdzającym ten trend. Liczy się także znacznie dłuższy czas korzystania z aut zastępczych. W przypadku klientów indywidualnych wynosi on średnio 8,25 dni. Natomiast w przypadku flot obsługiwanych przez Inter Partner Assistance w Polsce jest to już 13,35 dni. Te ogromne różnice wynikają z potrzeby stałej mobilności wśród klientów flotowych i uzależnieniu od niej sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz dużej szkodowości.

Szkodowość w flotach zależy od wielu czynników. Na częstość zdarzeń ma wpływ chociażby fakt, czy samochodami jeżdżą szeregowi pracownicy, czy może tylko
i wyłącznie management. Są także branże, w których ekspozycja na ryzyko zdarzenia wymagającego assistance jest już tradycyjnie szczególnie wysoka. Takim przykładem są chociażby agencje ochrony mienia, firmy farmaceutyczne, a w innych sektorach floty pojazdów przedstawicieli handlowych.

Klienci flotowi mają zupełnie odmienne wymagania od indywidualnych. Chcą często, aby w ich polisach wyeliminować ograniczenia kilometrowe oraz dążą do zawarcia w umowie wyższych limitów kwotowych pomocy. Ich duże oczekiwania wobec ubezpieczycieli i firm assistance wynikają z wysokiej świadomości w porównaniu do klientów indywidualnych, ale i z potrzeby stałej i niczym nie skrępowanej mobilności, mimo ryzyka płynącego z nieoczekiwanych zdarzeń. Takie wymagania, wraz z wysokim ryzykiem, znajdują odzwierciedlenie w stawkach za usługi assistance, które są w tym przypadku wyższe niż zwykłych klientów. Wycena usług assistance dla flot uzależniona jest od wielu czynników. Oprócz już wymienianych (branża i szczebel pracowników korzystających z samochodów) dochodzą tu także działania podejmowane przez firmy na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Zarządzający flotą, wpływając na kierowców poprzez programy szkoleniowe, systemy motywacyjne skłaniające do bezpiecznej jazdy oraz kontrolując ich trasę i szybkość poprzez pozycjonowanie GPS, może liczyć na atrakcyjniejsze warunki usług assistance dla swoich flot. Ogromne znaczenie ma regularne serwisowanie aut i wymiana taboru na nowy. Takie działania, oprócz pełnienia funkcji karty przetargowej z firmami ubezpieczeniowymi, mają także inne pozytywne efekty dla flot. Przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo ludzi, a oprócz tego obniżają ryzyko dodatkowych kosztów, które są generowane w czasie zaistnienia szkody nawet przy odpowiednim ubezpieczeniu i pakiecie assistance.


materiały: Inter Partner Assistance

Ostatnie artykuły