Filmy
  • Artykuły
  • Assistance komunikacyjne - flotowe i ciężarowe

Assistance komunikacyjne - flotowe i ciężarowe

Assistance komunikacyjne stopniowo staje się standardem. Wśród kierowców wzrasta świadomość, że w przypadku awarii, wypadku, właściciele aut prywatnych i użytkownicy samochodów służbowych, mogą liczyć na profesjonalną pomoc.

OC z pakietem pomocy assistance


Bezpłatny pakiet assistance coraz częściej staje się składową polis OC komunikacyjnego. Usługa assistance - w odróżnieniu od klasycznych ubezpieczeń (AC i OC), które zapewniają wyłączenie wypłatę odszkodowania po upływie pewnego czasu od zdarzenia - jest gwarancją organizacji realnej pomocy po przyjęciu zgłoszenia telefonicznego. Ochrona powypadkowa jest najczęściej łączona z szerokim pakietem informacyjnym, umożliwiającym także organizację pomocy w razie awarii. Dodatkowo w Polsce, w razie kolizji usługodawca assistance, zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i flotowych, w ramach assistance do OC zapewnia również udokumentowanie uszkodzeń i miejsca zdarzenia. Przyspiesza to likwidację szkody z AC lub OC przez ubezpieczyciela. Pakiety te przewidują również bezpłatne holowanie pojazdu osoby poszkodowanej w wypadku spowodowanym przez właściciela danej polisy OC.

Assistance rozszerzony

Klienci indywidualni i flotowi skorzystać mogą również z rozszerzonego assistance.

- Jest to (…) ciekawe rozwiązanie, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe oferują assistance w atrakcyjnych cenowo pakietach, zapewniających kompleksową ochronę. Ubezpieczenia assistance, w zależności od wersji, mogą obejmować zarówno pomoc techniczną, usługi medyczne, pomoc prawną, jak i serwis podróżny. Oznacza to, że w przypadku zdarzenia klienci, posiadający OC komunikacyjne z rozbudowanym pakietem pomocowym, mogą liczyć nie tylko na zajęcie się ich pojazdem, ale również na organizację noclegu, opiekę nad dziećmi, w razie problemów zdrowotnych opiekunów. W jego skład wchodzi także transport medyczny, zapewnienie zastępczego kierowcy lub auta i wiele innych usług, które są bardzo ważne w razie kłopotów na trasie. - powiedział Michał Krzyżanowski, pełnomocnik zarządu ds. Klientów Strategicznych w Inter Partner Assistance Polska S.A.

Klienci flotowi, częściej niż klienci indywidualni, wykorzystują przysługujące im usługi, mają większą świadomość tego, jakie korzyści daje assistance komunikacyjne. Im bardziej zależy na utrzymaniu mobilności, dostarczeniu ładunku do celu w określonym czasie, uniknięciu szkód finansowych.

- W tym przypadku rolą assistance jest umożliwienie pracownikom wypełnienia obowiązków służbowych, zdejmując z nich cały ciężar związany z usuwaniem szkód i kontynuowaniem podróży. - podkreśla Michał Krzyżanowski.

Zakres assistance flotowego jest różny i zależy od: pojazdu, zadań jakie są nim realizowane, od tego czy pracownik porusza się danym samochodem na terenie Polski, czy też wyjeżdża nim służbowo zagranicę. Zarządzający flotą mogą wybrać wariant ochrony proporcjonalny do faktycznego ryzyka i potrzeb kierowców. W wyborze wariantu dużą role odgrywają zdarzenia, które umożliwiają skorzystanie z samochodu zastępczego (wypadek, kradzież, awaria) i maksymalne okresy jego wynajmu.

Truck assistance

To pakiety świadczeń zapewniające ochronę assistance przewoźnikom drogowym. Wyróżnia je uelastycznienie w odpowiedzi na potrzeby flot. Można je wykupić ze zniżką dla całej floty powyżej 20 pojazdów ciężarowych, nawet wówczas, gdy ich polisy OC zostały podpisane w różnym czasie. Ochroną objąć można zarówno osobno pojazdy ciężarowe w rozbiciu na ciągniki siodłowe i naczepy/przyczepy (niższa składka) jak i całe zestawy drogowe. Prawdopodobieństwo dostawy bez opóźnień, nawet w przypadku nieoczekiwanych utrudnień, zwiększa również bogata oferta w zakresie pomocy dla załóg ciężarówek w razie ich choroby lub obrażeń ciała oraz inne świadczenia prawne i organizacyjne.

- Skala zniszczeń - w przypadku wypadków drogowych z udziałem tirów - determinuje to, że do usuwania skutków takiego zdarzenia konieczne czasem jest jednoczesne użycie dźwigu i aż dwóch ciągników o dużej mocy. Zdarzają się interwencje wymagające nawet wybudowania kawałka prowizorycznej drogi. Ze względu na specyfikę drogowych przewozów towarowych, w ramach świadczeń odbywają się np. naprawy tira na drodze. Jeśli wymaga tego sytuacja, w razie braku możliwości kontynuowania podróży przez załogę ciężarówki, zapewniany jest zastępczy kierowca. - mówi Michał Krzyżanowski z Inter Partner Assistance Polska SA.

Holowanie i samochód zastępczy

Partnerzy firmy assistance realizujący pomoc na drodze zobligowani są do przyjazdu na miejsce zdarzenia i sprawdzenia, w jakim stanie znajduje się auto. W przypadku udokumentowanego unieruchomienia pojazdu może nastąpić wynajem pojazdu zastępczego.

- Warunki assistance powszechnie nie przewidują wynajmu pojazdu zastępczego w razie szkód parkingowych, otarć lub drobnych awarii. Dotyczy to także sytuacji, w których pojazd nie jest unieruchomiony, czyli możliwa jest wtedy bieżąca jazda i umówienie się na naprawę warsztatową w dogodnym terminie. - mówi Michał Krzyżanowski.

Warunkiem do skorzystania z usługi samochodu zastępczego jest wcześniejsze holowanie, które świadczy o rzeczywistym unieruchomieniu pojazdu.

- (…) czasem korzystając u jednego asystora z holowania z OC sprawcy, klient zamyka sobie drogę do świadczenia wynajmu samochodu zastępczego z własnej polisy assistance u innego operatora. Dzieje się tak dlatego, że nie dopełnia on warunku holowania pojazdu organizowanego wyłącznie przez tegoż innego operatora. - mówi Michał Krzyżanowski.

W programie assistance, szczególną uwagę należy zwrócić na warunki ubezpieczenia, które określają, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze. Zawsze należy zwracać uwagę na konieczną dokumentację i inne warunki dodatkowe.

Jeśli w ramach assistance chcemy skorzystać z samochodu zastępczego po kradzieży własnego auta, konieczne jest drobiazgowe dopełnienie formalności zgłoszenia kradzieży na policji. Często wymagane jest również zgłoszenie szkody kradzieżowej ubezpieczycielowi. Pamiętać też trzeba o spełnieniu wymagań stawianych przez dostarczyciela auta zastępczego organizowanego i opłacanego przez operatora assistance. Najczęściej chodzi o to, aby użytkownik pojazdu zastępczego posiadał prawo jazdy od co najmniej 3 lat i ukończył 21 lat. - przypomina Michał Krzyżanowski.

Aby uniknąć kłopotów należy zawsze uważnie czytać dostarczone nam warunki np. określające miejsce odebrania pojazdu zastępczego, miejsce jego oddania po wynajmie itp.


materiały: Inter Partner AssistanceOstatnie artykuły