Filmy

Wynajem w Renault Trucks

Umowa najmu polega na oddaniu Klientowi pojazdu do użytkowania w zamian za z góry ustaloną opłatę.

Podstawowe założenie umowy najmu polega na tym, że Renault Trucks Finance ponosi ryzyko związane z posiadaniem przedmiotu najmu, dzięki czemu Najemca może skoncentrować się na działalności swojego przedsiębiorstwa.
Najemca wpłaca stałą miesięczną opłatę pokrywającą niemal wszystkie koszty, dzięki czemu może precyzyjnie ustalić swój budżet.
Koszty finansowania, usługi serwisowe, naprawy i konserwacje a także ubezpieczenie OC
i AC wliczone są w cenę. Najemca ponosi jedynie koszty związane z paliwem, podatkiem drogowym i obsługą pojazdu (kierowca, operator).
Koszty umowy najmu można odpisać od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.
Finansujący dostarcza pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego o rozszerzonym zakresie.
Po wygaśnięciu umowy Najemca zwraca pojazd do RTF bez dodatkowych opłat.

Ostatnie artykuły