Filmy
  • Artykuły
  • Rozwój silników i środków ich ochrony

Rozwój silników i środków ich ochrony

Minęły 134 lata od kiedy Nikolaus Otto skonstruował pierwszy czterosuwowy silnik spalinowy. W tym czasie nastąpił intensywny rozwój motoryzacji, podczas którego samochodowe jednostki napędowe były modyfikowane i doskonalone. Równolegle z ich przemianami prowadzono prace nad środkami smarnymi. Dziś dysponujemy wysoce zaawansowanymi technologicznie silnikami i preparatami do ich ochrony.

Intensywne wysiłki inżynierów na całym świecie doprowadziły do momentu, w którym dysponujemy zróżnicowanymi typami jednostek napędzających szeroką gamę pojazdów. Ze względu na rodzaj zapłonu wyróżniamy dwa typy silników: benzynowy i Diesel. Jednostki napędowe o zapłonie iskrowym zwane również benzynowymi, niskoprężnymi lub silnikami Otta, to najpopularniejsze i najczęściej stosowane przez współczesnych producentów samochodów jednostki napędowe. Zapłon napędów cieplnych spalinowych o spalaniu wewnętrznym inicjowany jest przez iskrę wywołaną impulsem elektrycznym na świecy zapłonowej. Jako paliwo stosuje się w nich etyliny i paliwa gazowe. Do podstawowych zalet silników benzynowych należy zaliczyć : wysoką kulturę pracy, niski poziom hałasu oraz niewygórowane (w porównaniu z Dieslem) koszty serwisu. Wśród wad można wyróżnić: niewielki moment obrotowy, słabą elastyczność oraz wysokie zużycie paliwa.

Silniki o zapłonie samoczynnym to nieco bardziej skomplikowane jednostki napędowe. Nazywane również wysokoprężnymi lub Diesla, jako paliwo potrzebują oleju napędowego. W fazie ssania do komory spalania dostarczane jest jedynie powietrze. Następnie wraz ze wzrostem ciśnienia podczas sprężania gwałtownie rośnie jego temperatura, zwykle do ok. 700 °C. Dopiero wtedy wtryskiwane jest paliwo, które w atmosferze gorącego, sprężonego powietrza, zapala się samoczynnie. Nowoczesne silniki Diesla charakteryzują się: elastycznością, dużą mocą, są oszczędne. Są drogie w zakupie i serwisowaniu oraz odznaczają się dużą wrażliwością na jakość paliwa. Podlegają szczególnym obostrzeniom prawnym ze względu na większą emisję do atmosfery szkodliwych substancji.

Wprowadzona przez Unię Europejską norma obniżenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń, która aktualnie nakazuje ograniczenie emisji spalin do poziomu EURO 5, wymogła na koncernach samochodowych zmiany konstrukcyjne poprzez zastosowanie filtra cząstek stałych DPF. Wymagają one specjalnych nowoczesnych, niskopopiołowych olejów wyprodukowanych w technologii low SAPS

-W olejach typu „low SAPS”, takich jak Shell Helix Ultra 5W-30, jako dodatki uszlachetniające stosuje się związki chemiczne, które nie tworzą popiołów w procesie spalania, dzięki czemu nie powodują niszczenia filtrów przez blokowanie kanałów, a jednocześnie zapewnią zabezpieczenie współpracujących części i długie przebiegi między wymianami. Nie można również zapominać o terminowej wymianie oleju i pilnowaniu, żeby poziom był odpowiedni. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do poważnej awarii silnika. Przy wymianie oleju trzeba zawsze założyć nowy filtr. W przeciwnym razie wszystkie zanieczyszczenia ze starego filtra dostaną się do czystego oleju. - tłumaczy Andrzej Tippe, ekspert Shell Helix.

Właściwości oleju mają wpływ nie tylko na trwałość, ale również kulturę pracy silnika i zużycie paliwa. Układ napędowy samochodu składa się z dziesiątek poruszających się elementów, a każdy z nich narażony jest na działanie ogromnych sił i wysokich temperatur. Warstwa oleju między poszczególnymi częściami układu napędowego powinna być na tyle gruba, aby przy wysokich obciążeniach nie dochodziło do tarcia między nimi. Bez odpowiedniego smarowania oraz oddzielenia metalowych części, które zapewnia olej, doszłoby do szybkiego zatarcia silnika. Kolejną ważną funkcją oleju jest jego działanie jako czynnika odprowadzającego ciepło, które powstaje w wyniku spalania paliwa i tarcia części konstrukcji. Jego rolą jest również utrzymanie silnika w czystości, pracujący w układzie olej ulega procesom utleniania, starzenia i destrukcji mechanicznej. Produkty tych reakcji tworzą szlamy, nagary i laki, które zmieniają własności fizyko-chemiczne oleju. Od wyboru odpowiedniego oleju zależy sprawność i niezawodność samochodu.

Nowe technologie wymagają od właścicieli samochodów właściwej dbałości o wszystkie podzespoły. Prawidłowo dobrany olej silnikowy nie tylko smaruje i zabezpiecza elementy jednostki napędowej zapewniając tym samym długi okres eksploatacji, ale również uszczelnia silnik, chroni go przed korozją i utrzymuje w czystości oraz ma zdolność tłumienia drgań. Niezależnie od rodzaju motoru, jaki napędza samochód, należy dbać o jego właściwe zabezpieczenie, by cieszyć się pracą zdrowego silnika.

materiały: Shell Helix Motor Oils


Ostatnie artykuły