Filmy
  • Artykuły
  • ZPL - wyniki branży leasingowej 2011

ZPL - wyniki branży leasingowej 2011

Związek Polskiego Leasingu opublikował roczne wyniki branży leasingowej w oparciu o dane swoich 33 firm - członków ZPL.

Po 22,8 proc. wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2010, rynek leasingu ruchomości wzrósł w ub. roku o 14,9 proc. Ożywienie na rynku ruchomości wykazuje trwałą tendencję i dotyczyło większości segmentów. Ostatni kwartał 2011 r. przyniósł wyraźne odbicie na rynku leasingu nieruchomości, w efekcie czego cały rok zakończył się na niewielkim plusie. W 2011 r. rynek leasingu nie przekroczył jeszcze poziomu finansowania z lat 2008-2009, ale inwestycje w gospodarce są już wyższe niż przed spowolnieniem.

Na dobry wynik w roku 2011 wpływ miały przede wszystkim leasing; transportu ciężkiego (naczepy oraz ciągniki siodłowe - wzrost o ponad 70 proc.) , maszyn i urządzeń (wzrost o ponad 26 proc.). Spory spadek zanotowały pojazdy dostawcze do 3,5 t (-57,03 proc). Marginalne znaczenie miał rynek nieruchomości, sfinansowany przez polskie spółki leasingowe w skromnej kwocie 1 628,6 mld zł (+2,1 proc.).

Firmy leasingowe - finansowanie rynku w 2011r. - wartość netto w mln zł (w nawiasie podano procentowy wzrost lub spadek w stosunku do roku 2010):
Finansowanie ogółem (L+P) - 31 142,1 (+14,1 proc.); ruchomości - 29 513,4 (+14,9 proc.); nieruchomości - 1628,6 (+2,1 proc.); pojazdy ogółem - 16 874,4 (+6,1proc.); samochody osobowe - 7 236,3 (+34,9 proc.); ciężarowe - 7073,9 (+44,4 proc.); ciężarowe do 3,5 t - 2 236,3 (- 57,0 proc.); ciężarowe powyżej 3,5 t - 1 399,0 (+7,1 proc.); ciągniki siodłowe - 3 666,3 (+70,8 proc.); naczepy/przyczepy -1615,3 (+77,8 proc.); autobusy - 393,3 (-27,1 proc.); inne - 235,7 (+10,1 proc).

Ilość pojazdów oddanych w leasing w 2011 r. (w sztukach): Pojazdy ogółem - 147 841; samochody osobowe - 82 401; ciężarowe - 31 741; ciężarowe do 3,5 t - 23 378; ciężarowe pow. 3,5 t - 5 857; ciągniki siodłowe - 16 277; naczepy/przyczepy - 14 781; autobusy - 733; inne pojazdy - 1908.

Największy udział w leasingu pojazdów miały następujące spółki leasingowe(sztuki): Europejski Fundusz Leasingowy - 23 812; Raiffeisen Leasing Polska - 18 252; Getin Leasing - 12 584; BRE Leasing - 11 575; Millennium Leasing - 9 065.

W leasingu samochodów osobowych: Europejski Fundusz Leasingowy - 13 688; Raiffeisen Leasing Polska - 11 166; Getin Leasing - 7 147; BRE Leasing - 6 982; Masterlease Polska (FUTURA)- 6 824; Volkswagen Leasing Polska - 6 442. Razem - 82 401.

W leasingu samochodów ciężarowych: Europejski Fundusz Leasingowy - 6 285; Raiffeisen Leasing Polska - 3 583; Getin Leasing - 3 217; BRE Leasing - 2 324; Millennium Leasing - 2 068. Razem - 31 741.

W leasingu samochodów do 3,5 t: Europejski Fundusz Leasingowy - 4 833; Raiffeisen Leasing Polska - 3 527; Getin Leasing - 2 699; BRE Leasing - 1 961; Millenium Leasing - 1 639; FGA Leasing Polska - 1 402.

W leasingu naczep/przyczep: Europejski Fundusz Leasingowy - 1 896; Raiffeisen Leasing Polska - 1 635; Millenium Leasing - 1 632; VB Leasing Polska - 1 602; De Lage Landen Leasing Polska - 1 094; BRE Leasing - 1 059.

W leasingu autobusów:Getin Leasing - 107; Europejski Fundusz Leasingowy - 95; PKO Leasing - 90; Millenium Leasing - 85; Pekao Leasing - 49; BRE Leasing - 44.

Z prognoz przedstawicieli ZPL wynika, że głównymi motorami wzrostu w 2012 r. pozostaną pojazdy ciężarowe (oczekiwana poprawa sytuacji w transporcie międzynarodowym w II połowie roku, ciągle dobry poziom zamówień przewozowych oraz potrzeba wymiany taboru na nowszy) oraz maszyny (potrzeba uzupełnienia/rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych).

(IZ)
materiały: ZPL

Ostatnie artykuły