Filmy

Wynajem długoterminowy

Wybierając między zakupem parku maszynowego, a jego wynajmem coraz więcej firm decyduje się na tą drugą opcję. Koniecznością jest jednak zapewnienie elastycznej oferty przez firmy zewnętrzne.

Wynajem długoterminowy jest finansowaniem floty poprzez stałe, miesięczne raty, które obejmują zarówno zużycie eksploatacyjne pojazdu, jak i jego amortyzację. Oznacza to, że właścicielem aktywów jest firma zewnętrzna, której w ramach umowy można przekazać także odpowiedzialność za ubezpieczenie, stan techniczny i serwis pojazdów. W praktyce wynajem długoterminowy coraz częściej staje się elementem strategii zarządzania flotą i alternatywą dla jej zakupu. Zmniejszając wydatki na aktywa trwałe, zyskuje się wolne środki, które można przeznaczyć na dalsze inwestycje. Główną zaletą wynajmu jest łatwość dostępu, bowiem stroną umowy jest zwykle producent lub dostawca sprzętu, a nie bank czy firma leasingowa. Nie ma także konieczności dokonywania początkowej wpłaty i angażowania kapitału.

Elastyczność w cenie
Oferta zarówno wynajmu, jak i leasingu, choć kojarzona do niedawna jedynie z pojazdami, jest stale poszerzana i obejmować może m.in. nieruchomości, oprogramowanie czy park maszynowy. Liczba przedsiębiorstw rezygnujących z zakupu maszyn budowlanych, przyczep czy urządzeń do transportu wewnętrznego i decydujących się na leasing lub wynajem długoterminowy systematycznie rośnie. - Podobnie jak większość firm staramy się minimalizować nasze inwestycje w aktywa trwałe, a co za tym idzie wykazywać wysoki zwrot z inwestycji. Do niedawna jedynym obszarem, w którym robiliśmy wyjątek były wózki widłowe. Posiadanie własnej floty wynikało z braku satysfakcjonujących nas rozwiązań alternatywnych. Ta sytuacja uległa zmianie w momencie nawiązania współpracy z firmą STILL, która zaproponowała nam wynajem długoterminowy, na warunkach spełniających nasze oczekiwania w zakresie elastyczności oraz kompleksowości - mówi Thomas Jansson dyrektor finansowy w firmie DSV w Polsce.

Magazyn DSV pod lupą
Dla firmy dysponującej ponad 85 tys. m2 powierzchni magazynowej, kluczowe znaczenie ma jakość usług dodatkowych, oferowanych przez zewnętrznego dostawcę. Umowa współpracy, w ramach której STILL dostarczy w sumie prawie 50 pojazdów na zasadzie wynajmu długoterminowego, obejmuje także pakiet serwisowy typu Full Service. - Kompleksowe usługi w zakresie kontroli i naprawy sprzętu pozwalają z góry oszacować ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty. W ramach wykupionej umowy, firmy mają zapewnioną stałą opiekę serwisową użytkowanych maszyn oraz gwarancję ciągłości pracy, bez ryzyka przerw spowodowanych niesprawnymi podzespołami – mówi Paweł Włuka z firmy STILL Polska.

Kluczowe jest także przejęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów, a w razie awarii udostępnienie maszyn zastępczych. Osiąga się w ten sposób pełną dyspozycyjność floty, co pozwala zmniejszyć liczbę dostępnych na wyposażeniu maszyn. - Takie rozwiązanie umożliwiło nam wymianę starej floty własnych 90 wózków widłowych na zaledwie 70 nowych w wynajmie, przy zachowaniu wysokiej efektywności. Dodatkowo STILL gwarantuje nam możliwość zwrotu znacznej części floty, przed zakończeniem pięcioletniego kontraktu, bez konieczności ponoszenia kosztów kar z tego tytułu. Tak atrakcyjne warunki współpracy zapewniają nam wysoki komfort korzystania z outsourcingu oraz pozwalają zachować wysoką konkurencyjność – dodaje Thomas Jansson.  

Wynajem i leasing
Według danych udostępnionych przez Związek Polskiego Leasingu za 2011 rok, jego członkowie sfinansowali maszyny o aktywach wartości 10 797 mln zł netto. Oznacza to wzrost udziału tego segmentu o 23% w stosunku do poprzedniego roku, co zdaniem ekspertów jest spowodowane efektywnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach wytwórczych oraz wysokiego poziomu produkcji sprzedanej. Trend widoczny jest nie tylko w Polsce, bowiem łączna wartość europejskiego rynku leasingu, który wynosi obecnie 222 miliardów euro, wzrosła o 6,9% w porównaniu do 2010 roku.

motoleasing.pl / STILL

Ostatnie artykuły