Filmy
  • Artykuły
  • Wynajem długoterminowy aut oczami przewoźników

Wynajem długoterminowy aut oczami przewoźników

Funkcjonujące na rynku usługi wynajmu długoterminowego oraz najmu mogą wesprzeć rozwój firm transportowych. Jednak - jak pokazują wyniki badania zleconego przez EFL - znajomość tych usług nie jest zbyt powszechna wśród firm transportowych.

Klucz do najmu, wynajmu długo - i krótkoterminowego
Kluczem do rozróżnienia usług wynajmu samochodów jest czas trwania umowy. Umowa wynajmu krótkoterminowego auta obowiązuje zazwyczaj nie dłużej niż sześć miesięcy. Przedsiębiorca może korzystać z pojazdu i jednocześnie nie jest zmuszony do jego zakupu, dzięki czemu neutralizuje ryzyko związane z podjęciem niepotrzebnej inwestycji. Usługa ta dotyczy wszystkich klas i rodzajów pojazdów.
Najem to przekazanie pojazdu do użytkowania na okres od sześciu do 24 miesięcy, które nie jest kwalifikowane jako leasing operacyjny. Natomiast wynajem długoterminowy można scharakteryzować poprzez połączenie dwóch usług: leasingu operacyjnego i umowy serwisowej. Czas trwania umowy wynajmu długoterminowego wynosi nie mniej niż 24 miesiące, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy.

Znajomość i powszechność rozwiązań
Mimo, że usługi najmu i wynajmu funkcjonują na rynku od kilkunastu lat, ich znajomość nie jest zbyt powszechna wśród przedsiębiorców. Z badania zleconego przez EFL wynika, że usługą najmu lub wynajmu długoterminowego interesowało się 35,5 proc. badanych firm transportowych1. Kolejne 32 proc. badanych twierdzi, że słyszało o takiej usłudze, choć nie jest to wiedza pogłębiona.
Według 36 proc. respondentów wynajem pojazdów to atrakcyjne rozwiązanie dla firmy transportowej. Przeciwnego zdania jest 44,2 proc. pytanych, a co piąty nie wyrobił sobie opinii na ten temat. Z przeprowadzonego badania wynika również, że obecnie z najmu lub wynajmu długoterminowego korzysta 4,9 proc. firm transportowych. Najczęściej mają niewielką część taboru w najmie.

Zalety i wady
Firmy transportowe oceniające najem i wynajem długoterminowy, jako dobre rozwiązanie dla firmy transportowej, potrafili w większości (61 proc.) wskazać argumenty przemawiające za taką usługą. Do najczęściej wymienianych zalet zostały zaliczone: oszczędność (nie trzeba angażować wysokich sum własnych by mieć pojazd, szczególnie ważne przy starcie – 7,4 proc.), wygoda rozwiązania (elastyczność usług i możliwość wykorzystania wg doraźnych potrzeb, nagłych zleceń – 7,2 proc.) i komfort użytkowania (używanie bez zmartwień o serwis i inne sprawy – było ważnym argumentem dla 4,4 proc.). W badaniu wskazywano też na wysoką opłacalność kosztową takiej opcji dla firmy transportowej (6,9 proc.). Blisko 7 proc. ocenia najem i wynajem generalnie, jako korzystny pod warunkiem uzyskania atrakcyjnych parametrów i dobrej ceny.

- Badanie przeprowadzone przez EFL na ogólnopolskiej próbie przewoźników pokazuje, że przedstawiciele polskich firm transportowych z rezerwą podchodzą do rozwiązań stosowanych powszechnie na zachodzie Europy. Najem czy wynajem długoterminowy aut mają szansę rozwoju, jednak niezbędna jest edukacja oraz oferowanie coraz lepszych rozwiązań produktowych. Te zadania leżą po stronie wyspecjalizowanych firm odpowiadających za produkty – mówi Agata Derlatka – menedżer Rynku Pojazdów Ciężarowych w EFL SA.

Typując bariery utrudniające rozpowszechnianie się najmu i wynajmu długoterminowego, reprezentacji sektora transportowego, wymieniali zbyt wysoki koszt outsorcingu floty (32,8 proc.). Ponad 18 proc. ankietowanych wskazało, że nie ma potrzeby korzystania z najmu lub wynajmu, ponieważ ich flota jest za mała. Dla 8,5 proc. badanych taka usługa jest nieatrakcyjna, ponieważ firmy z tej grupy preferują zakup pojazdu na własność. Firmy transportowe wskazywały również obawę o stan techniczny pojazdów.


Ostatnie artykuły