Filmy
  • Artykuły
  • Leasing a ubezpieczenie samochodu

Leasing a ubezpieczenie samochodu

Podpisanie umowy leasingowej przez kupującego oznacza wymóg wykupienia ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym, wskazanym przez leasingodawcę.
W większości przypadków nie kończy się jedynie na obowiązkowej polisie odpowiedzialności cywilnej, ale także na autocasco lub innych ubezpieczeniach dodatkowych.

W jaki sposób naliczane jest ubezpieczenie
Leasingobiorca przy podpisywaniu umowy może mieć wybór co do sposobu rozliczania ze składki – wygodną formą ściągania należności tytułem świadczonej ochrony jest przerzucenie opłaty na nabywcę, która jest rozliczana z góry jako warunek uruchomienia umowy, lub za pomocą płatności ratalnych. W takiej sytuacji, na fakturze, oprócz czynszu leasingowego, pojawi się opłata ubezpieczeniowa, będąca odzwierciedleniem kosztu polisy, w zależności od ustalonych warunków, w wysokości odpowiadającej płatności jednorazowej lub w postaci rat. Formalnościami i rozliczeniem z towarzystwem ubezpieczeniowym zajmuje się leasingodawca – zaletą takiego rozwiązania może być stawka składki, jaką wynegocjuje on z ubezpieczycielem. Zdarza się, że są to kwoty niższe od polisy indywidualnej.

Do samochodu firmowego objętego leasingiem trudno jest zazwyczaj przypisać jednego kierowcę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy auto firmowe jest jedynym środkiem komunikacji samego właściciela i to on z dużym prawdopodobieństwem będzie wyłącznym użytkownikiem pojazdu. Niestety, sytuacja z brakiem zadeklarowanego kierowcy oznacza w praktyce niemożność weryfikacji jego kartoteki, co ma odbicie w stawce samego ubezpieczenia – zniżki za bezszkodową jazdę nie mogą zostać naliczone, w efekcie czego końcowa stawka polisy, mimo atrakcyjnej propozycji leasingodawcy, może się różnić od najniższych cen ubezpieczeń proponowanych indywidualnym właścicielom.

Inną zaletą ubezpieczenia pakietowego jest jego pełna ochrona – firma leasingowa będzie się starała zmniejszyć ryzyko niewypłacalności ubezpieczenia do minimum, podpisując polisy najbardziej korzystne jakościowo ze swojego punktu widzenia. Jeżeli więc leasingobiorca zakładał nabycie pełnej ochrony ubezpieczeniowej – propozycja leasingodawcy może być w dalszym ciągu atrakcyjna.

Ubezpieczać indywidualnie czy w pakiecie?
Pojazd z leasingiem nie musi być objęty narzuconym odgórnie ubezpieczeniem. Warto dla porządku sprawdzić ubezpieczenia oferowane na rynku indywidualnym, korzystając z porównywarki OC i AC rankomat.pl. Mając pojęcie o stawkach, na jakie można liczyć przy ubezpieczaniu własnym, można zasugerować leasingodawcy chęć podpisania takiej umowy – w zależności od warunków udzielanego leasingu wniosek może być rozpatrzony pozytywnie lub odrzucony, ostateczna decyzja leży po stronie leasingodawcy. Warto zatem szukać firm leasingowych, reklamujących możliwość indywidualnego ubezpieczania – jest to prosta droga do kupienia niedrogiej polisy, bez konieczności wiązania się ze wskazanym TU.

Ostatnie artykuły