Filmy
  • Wywiady
  • EFL - 25 lat działalności

EFL - 25 lat działalności

Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL

EFL obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Jak doszło do powstania firmy? Jak się zmieniła w ciągu tego ćwierćwiecza? Jaka jest dziś pozycja EFL w branży?
- Europejski Fundusz Leasingowy rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1991 r. Jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce w znaczący sposób przyczynił się do budowania i kształtowania leasingu na polskiego rynku leasingu. Założycielem firmy był prywatny przedsiębiorca Leszek Czarnecki. W pierwszym roku działalności firma zatrudniała 10 osób, a najczęściej finansowanym środkami trwałymi były

samochody i komputery. EFL w ciągu 25 lat z prywatnej, niezależnej firmy leasingowej zmienił się w silnego, godnego zaufania partnera. W 2001 roku, EFL wszedł w skład jednej z największych pod względem wielkości kapitału instytucji finansowych na świecie – Grupy Crédit Agricole. Grupa oferuje usługi zarówno w obszarze bankowości detalicznej, w ubezpieczeniach, funduszach inwestycyjnych oraz bankowości korporacyjnej.


Niedawno EFL przygotował raport "Innowacje w MŚP. Pod lupą". Co z niego wynika? Czy polskie firmy z sektora MŚP są zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań?
- Z badania "Innowacje w MŚP. Pod lupą" wynika, że większość przedsiębiorców ma przekonanie, że inwestycje w innowacje to konieczny warunek długoterminowego utrzymania się firmy na rynku (84,4 proc.). Mimo to aspekt innowacji uznano dopiero za czwarty element, na którym firmy budują swoją przewagę konkurencyjną na rynku (63,4 proc.). Większą rolę przypisano dbałości o jakość produktów czy usług (95,4 proc.), trosce o relacje z klientami (86,6 proc.) oraz z kontrahentami (85 proc.). To, co niemal jednomyślnie formułowane jest na poziomie deklaracji, w praktyce wygląda już nieco gorzej. Mimo deklarowanej wysokiej wagi przykładanej do innowacji, w praktyce już tylko połowa przedsiębiorców MŚP w ostatnich trzech latach poczyniła inwestycje, które miały – w ich mniemaniu – walor innowacyjności (48,2 proc.).

Ludzie gwarantem innowacji?
- Kolejna dwoistość uwidacznia się w opiniach dotyczących roli pracowników w procesie innowacyjnym. W świetle deklaracji przede wszystkim ludzie czynią firmę innowacyjną. Taki wniosek płynie zarówno z badań ilościowych, w których pracownicy i nakłady na ich kwalifikacje zostały przez większość badanych uznane za determinantę innowacyjności (85,4 proc. – suma wskazań raczej tak i zdecydowanie tak), jak też z relacji klientów EFL SA, z którymi prowadzono wywiady pogłębione. Nieco inny obraz wyłania się, gdy weźmiemy pod uwagę twarde dane. Spośród firm inwestujących w innowacje (48 proc.) jedynie 5,4 proc. zainwestowało w szkolenia i podnoszenie kompetencji pracowników! Co więcej – choć co czwarty badany przedsiębiorca deklaruje, że w kolejnym roku wystąpi o dotacje z UE - to zaledwie 2,4 proc. z tej grupy mówi, że przeznaczy je na zwiększenie umiejętności swoich pracowników. Z jednej strony uważają, że wysoko wykwalifikowane kadry to najważniejszy czynnik proinnowacyjny i element przewagi firmy, z drugiej strony obawiają się inwestycji w pracowników, być może dlatego, by nie oczekiwali podwyżek lub nie przejęła ich konkurencja.

Najpierw przetrwanie, potem rozwój
- Aby osiągnąć sukces rynkowy, niezbędne jest dbanie o jakość produktów i usług (59,8 proc.), elastyczność, szybkie dopasowanie do ewoluujących oczekiwań rynku (34,2 proc.) oraz nastawienie na satysfakcję klientów (30,2 proc.) – to kluczowe, zdaniem badanych, czynniki sukcesu rynkowego. Tylko co piąty badany uznał wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań za czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu (20,4 proc.). To wskazuje, że przedsiębiorcy przez „sukces rynkowy” rozumieją już samo prowadzenie działalności i utrzymywanie poziomu sprzedaży niż przyjęcie strategii długoterminowego rozwoju, którego utrzymaniu sprzyja proinnowacyjna kultura organizacyjna firmy. W tym kontekście nie powinien dziwić wynik wskazujący, że ponad połowa przedsiębiorców planuje w nadchodzących miesiącach skupić się na zwiększeniu skali sprzedaży – 53 proc., a 33 proc. mówi o koncentracji na tym, aby w ogóle przetrwać na rynku. Jedynie 2 proc. jako cel stawia sobie udoskonalenie produktów.

Jak inwestują przedsiębiorcy?
- Przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim przy wykorzystaniu środków własnych (94,2 proc.), bez których – w ocenie badanych – praktycznie nie ma możliwości prowadzenia prac nad innowacjami. Przynajmniej w początkowej fazie wiążą się one z podjęciem ryzyka i lokowaniem własnego kapitału. Jeśli firma nie generuje odpowiednich nadwyżek, to o innowacjach w ogóle się nie myśli, co w szczególności dotyczy mikro- i małych firm. Instrumentami zewnętrznego finansowania, bez których innowacyjne działania nie odbyłyby się, dla ok. 40 proc. inwestujących firm są dotacje (25,3 proc.), kredyt bankowy (14,5 proc.) oraz leasing (8,3 proc.).

Z Barometru EFL na II kwartał 2016 wynika, że firmy chętnie finansują swoją działalność leasingiem. Jakie są jego największe atuty z punktu widzenia przedsiębiorcy?
- Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju, który jest rozumiany jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków. Nasze badanie prowadzimy regularnie od 2015 roku na próbie 600 przedsiębiorców. Z najnowszego odczytu na II kw. 2016 roku wynika, że już nie po kredyt, jak to było dotychczas, lecz leasing najczęściej sięgają przedsiębiorcy. Nadal podstawowym źródłem finansowania sektora MŚP są środki własne (91,5 proc. wskazań). Jednak, biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, najpopularniejszym narzędziem jest leasing, z którego korzysta 51,2 proc. przedsiębiorców. Na kredyt bankowy wskazało bisko 42,7 proc. wskazań) badanych.

Czy EFL ma specjalną ofertę dla firm z sektora MŚP?
- Klientami EFL są głownie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Finansujemy również duże transakcje, ale największą uwagę skupiamy na finansowaniu MŚP. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie. EFL jest prekursorem polskiego leasingu. To my uczyliśmy przedsiębiorców, czym jest leasing i kreowaliśmy rynek. Tworzyliśmy produkty i usługi, które doceniali nasi klienci. Dziś nasze portfolio produktów jest bardzo szerokie. Nasi klienci w zależności od potrzeb mogą sfinansować swoje inwestycje leasingiem lub pożyczką. Od 2015 roku oferta pożyczki obejmuje wszystkie środki trwałe. Finansujemy niemalże wszystkie środki trwałe począwszy od samochodów, sprzętu IT z oprogramowaniem, maszyny i urządzeń po skomplikowane linie produkcyjne czy samoloty. Udzielmy również finansowania na zakup nieruchomości.

Na jakie usługi dodatkowe mogą liczyć klienci EFL?
- W ramach Grupy EFL oprócz finansowania leasingiem i pożyczką oferujemy pakiety ubezpieczeniowe oraz faktoring. Dzięki przynależności do Grupy Credit Agricole Polska w naszej ofercie mamy również produkty bankowe takie jak konto z kartą kredytową. Klienci EFL mogą również skorzystać z kredytu bankowego na preferencyjnych warunkach. EFL posiada bardzo rozbudowaną ofertę usług dodatkowych takich jak: karta paliwowa czy Internetowe kanały obsługi klientów - Porta KlientEFL Przedsiębiorcy korzystający z Karty Paliwowej w EFL mogą otrzymać zbiorczą fakturę, pozwalającą na odroczenie terminu płatności na zakup paliwa nawet o 48 dni, bez dodatkowych kosztów. Natomiast dzięki portalowi klient może w każdej chwili, o dowolnej porze, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu kontaktować się z EFL w celu uzyskania niezbędnych informacji czy też wnioskować o wydanie potrzebnych dokumentów.
Kolejną usługą, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest Centrum Likwidacji Szkód. Klienci EFL, których pojazd uległ uszkodzeniu mogą skorzystać z certyfikowanej sieci naprawczej. W ramach usługi Centrum Likwidacji Szkód dostępne są m.in. naprawa powypadkowa, samochód zastępczy na czas naprawy, bezgotówkowe rozliczenie szkody i jej kompleksowa obsługa. Jedną z najistotniejszych dla przedsiębiorcy korzyści jest możliwość zapłaty przez EFL podatku VAT od faktury za naprawę, który standardowo spoczywałby na kliencie. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że Leasingobiorca może odliczyć tylko 50 % VAT od naprawy. Ostatnio EFL uruchomił także, w ramach swojego Centrum Sprzedaży Poleasingowej (CSP), nową usługę – EFL DEAL. Firmy, które chcą sprzedać wcześniej leasingowany sprzęt, mogą zlecić ten proces przedstawicielom CSP EFL. W ten sposób zyskują cenny czas i środki finansowe na kolejne inwestycje.
Oferta EFL DEAL obejmuje pełną obsługę procesu sprzedaży ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, naczep i maszyn budowlanych. Są to najbardziej popularne grupy środków trwałych, których sprzedaż jest najtrudniejsza. Jednak przedstawiciele firmy podkreślają, że w przyszłości planowane jest rozszerzenie usługi o inne aktywa takie jak samochody osobowe i dostawcze. Co ważne, z przygotowanego rozwiązania może skorzystać każda zainteresowana firma, nie tylko klient EFL.


Jakie branże najczęściej korzystają z leasingu?
- EFL w ciągu 25 lat na swojego partnera w biznesie wybrało 270 tys. klientów. Najczęściej reprezentowali oni branże: transportu drogowego, sprzedaż detaliczną i hurtową, sektor budowlany, medyczny, branżę HoReCa.

Jakie są rodzaje leasingu? Co można sfinansować w ten sposób?
- Pozyskanie finansowania za pośrednictwem leasingu jest łatwiejsze niż uzyskanie kredytu. Firmy leasingowe przez cały okres umowy pozostają właścicielami sprzętu, dlatego też stosują prostsze i bardziej przejrzyste procedury udzielenia finansowania. Leasingodawca nie wprowadza klauzul przewłaszczenia ani nie wymaga skomplikowanych zabezpieczeń, przez co decyzja leasingowa jest szybsza.
Wybierając odpowiedni rodzaj umowy leasingowej, przedsiębiorca może kształtować poziom zobowiązań podatkowych swojej firmy. I tak w przypadku leasingu operacyjnego, miesięczne raty wchodzą w skład kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku leasingu finansowego, koszt uzyskania przychodu stanowi amortyzacja sprzętu oraz odsetki z płaconych rat leasingowych.
Każda umowa leasingowa sporządzana jest i realizowana indywidualnie, niezależnie od przedmiotu leasingu oraz podmiotu zawierającego umowę. Możliwe jest negocjowanie atrakcyjnych rabatów dla firm leasingujących - przekłada się to na korzystne warunki cenowe proponowane leasingobiorcom. Bezpośrednia współpraca z dostawcami środków trwałych umożliwia negocjowanie atrakcyjnych rabatów dla firm leasingujących, co przekłada się na korzystne warunki cenowe proponowane leasingobiorcom.


Jak firma będzie się rozwijała w najbliższych latach?
- Kształtowanie się branży leasingowej w Polsce odbyło się z dużym udziałem EFL. Jako 25-latek nigdy nie straciliśmy pozycji branżowego lidera, a to oznacza, że przyjęty przez nas i moich poprzedników model działania okazał się słuszny. I to pomimo czasami trudnych warunków makroekonomicznych oraz rosnącej liczbie graczy na rynku. Dlatego w kolejnych latach będziemy go kontynuować dostosowując do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. W końcu nie ma roku, żeby nie zmieniło się jakieś prawo dotyczące przedsiębiorców czy nie pojawił się nowy przedmiot, na którego finansowanie jest zapotrzebowania. Zmienia się rynek, zmieniają się nasi klienci, także zmieniamy się i my. Ale przy tym zawsze zachowujemy standardy obsługi i jakości na najwyższym poziomie.

Ostatnie artykuły